Duunisafari Turku

Duunisafari

Duunisafari on Aikuiskasvatuksen Killan kehittämä konsepti, jossa opiskelija suorittaa 1-3 päivän mittaisen työkokeilun yhdessä kasvatustieteilijälle soveltuvassa organisaatiossa. Opiskelija siis pääsee konkreettisesti seuraamaan alumnin työtä organisaatiossa muutaman päivän ajaksi, ja mahdollisesti tekemään myös pieniä työtehtäviä.

Keväällä 2017 konsepti otettiin käyttöön ensimmäistä kertaa myös Turussa Katko ry:n alaisuudessa toimivan Duunisafaritiimin toimesta. Safari on tarkoitettu kaikille vuosikurssilaisille ja pääaineopiskelijoille. Osallistuminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta alan työtehtävistä, vaan tärkeintä on motivaatio ja halukkuus tutustua oman alan työtehtäviin.  Haku Turun Duunisafarille järjestetään kaksi kertaa vuodessa ja jokaiseen safarikohteeseen arvotaan yksi opiskelija. Duunisafarista ei saa opintopisteitä eikä palkkaa, mutta se on oiva tilaisuus päästä näkemään läheltä kasvatustieteilijöiden työtä ja verkostoitua. Keväällä 2017 ensimmäistä kertaa järjestetylle Duunisafarille osallistuneet olivat erittäin tyytyväisiä safariin. Tällöin safarikohteita oli mukana viisi, kun taas syksyllä 2017 mukaan saatiin jopa 14 kohdetta.

Projektityötaitoja Duunisafaritiimin kautta

Turun Duunisafaria pyörittää tällä hetkellä kahdeksasta opiskelijasta koostuva Duunisafaritiimi. Tiimin jäsenet ovat eri pääaineista ja vuosikursseilta. Toiminta aloitettiin Turussa tammikuussa 2017, jolloin luotiin toimintamalli AKK:n kehittämän Duunisafarikonseptin pohjalta. Toiminta koostuu suunnittelupalavereista, mentorien rekrytoinneista, infotilaisuuksien järjestämisestä, markkinoinnista, safarihaun järjestämisestä sekä palautteiden keräämisestä Duunisafarille osallistuneilta opiskelijoilta ja mentoreilta. Duunisafaritiimin kautta on päässyt kehittämään omia ryhmätyötaitoja, saanut tuntumaa projektityöskentelystä sekä kasvattanut tuntemusta kasvatustietelijöiden työkentästä.

Kasvatustieteilijän laajan työkentän vuoksi on tärkeää, että opiskelija saa nähdä konkreettisesti, mitä kasvatustieteilijän työtehtäviin kuuluu ja millaisissa organisaatioissa olisi mahdollista tulevaisuudessa työskennellä. Duunisafaritoiminta vastaa tähän tarpeeseen mahdollistamalla opiskelijalle helpon väylän tutustua työelämään. Duunisafarin kautta opiskelijalla on mahdollisuus luoda verkostoja työelämään ja mahdollisesti jopa napata harjoittelupaikka itselleen.

Mikäli olisit kiinnostunut toimimaan mukana Duunisafaritiimissä, otathan yhteyttä Katko ry:n työelämävastaaviin.