Laitoksen työryhmiin haetaan opiskelijajäseniä

Kasvatustieteiden tiedekunnassa ollaan asettamassa uusia työryhmiä 1.8.2020 alkavalle kaudelle ja niihin tarvittaisiin useampi uusi opiskelijajäsen. Kaudet ovat pääsääntöisesti kahden vuoden mittaisia jaksoja, mutta myös vain vuodeksi sitoutuminen on mahdollista ainakin osassa työryhmiä. Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan tai sinulla on jotain kysyttävää opiskelijajäsenenä toimimisesta, ota rohkeasti yhteyttä Katkon hallitukseen esim. sähköpostitse katko@utu.fi 24.7. mennessä.

Seuraaviin työryhmiin on siis mahdollista osallistua:

Saavutettavuustyöryhmä 31.7.2022 asti

Yksi opiskelijajäsen

”Turun yliopistolle on laadittu saavutettavuusohjelma. Saavutettavuudella tarkoitetaan monenlaisten toimijoiden mahdollisuutta osallistua ja toimia yliopistoyhteisössä yhdenvertaisesti, ominaisuuksistaan riippumatta. Turun yliopiston saavutettavuusohjelmassa saavutettavuutta tarkastellaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön, viestinnän sekä taloudellisen saavutettavuuden näkökulmista. Ohjelma ja sen tukena oleva toimintasuunnitelma selkiyttävät työnjakoa saavutettavuusasioissa yliopiston sisällä ja asettavat työlle pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteita. Ohjelmatyöhön kannusti EU:n laajuinen verkkosaavutettavuuden direktiivi, jonka siirtymäaika päättyy 23.9.2020. Sen jälkeen esimerkiksi kaiken verkkosivuille tulevan materiaalin tulee olla saavutettavaa. Tiedekunnan saavutettavuustyöryhmän tehtävänä on kehittää saavutettavuutta tiedekunnan toiminnoissa yliopiston saavutettavuusohjelman mukaisesti.”

Opetustaitotoimikunta 31.7.2022 asti

Yksi opiskelijajäsen ja yksi varajäsen

”Tiedekunnan opetustaitotoimikunnan tehtävänä on arvioida kaikki dosentuureihin sekä opettajankoulutuslaitoksen ja kasvatustieteiden laitoksen tehtävien täyttöön liittyvät opetusnäytteet. Opetustaitotoimikunta korvaa aikaisemmat laitosten omat opetusnäytetoimikunnat. Opetustaitotoimikunnan tehtävänä on myös arvioida opetustaitoa laajemmin osana henkilöstön rekrytointiprosessia. Toimikunta kutsuu tarvittaessa arviointiin mukaan täytettävänä olevan tehtävän alan asiantuntijoita.

Opetustaitotoimikunta varaa kuukausittaiset kokousajat lukukaudeksi kerrallaan. Opetustaitotoimikunta kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 aina kaksi viikkoa ennen johtokunnan kokousta. ”

Viestintätyöryhmä 31.7.2022 asti

Yksi opiskelijajäsen

”Viestintätyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja kehittää tiedekunnan viestintää kokonaisuutena.”

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja erityisopettajaopintojen valmisteluryhmä 31.7.2022 asti

Kaksi opiskelijajäsentä jokaisesta pääaineesta

”Valmistelutyöryhmän tehtävänä on omalla toimialallaan esim. kehittää kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaa, kehittää tiedekunnan erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja ja erityisopetuksen harjoittelua sekä valmistella näiden tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat.” Ja paljon muuta mielenkiintoista, lue lisää laitoksen intrasta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/tiedekunta/tyoryhmat/koulutus-1/Sivut/home.aspx

Poikkeustilan vaikutus Katkon toimintaan

Hallitus kokoontui eilen tiistaina Zoomissa pohtimaan Suomen poikkeustilan vaikutuksia Katkon toimintaan.

Kaikki keväälle suunnitellut tapahtumat perutaan, siirretään syksyyn tai järjestetään etänä. Etätapahtumissa hyödynnetään Zoomia. Niitä tulee olemaan ainakin hengailuilta 30.3., palauteilta 14.4. ja Katkon kevätkokous, jonka ajankohta tarkentuu piakkoin. Puheenjohtaja lähettää jäsenille kokouskutsun, kun ajankohta on selvillä. Katkon hallitus myös kokoustaa tästä lähtien etänä Zoomissa. Lisätietoa Zoomista ja etätapahtumista tulossa myöhemmin. Kokoukset on avoimia kaikille jäsenille ja osallistumislinkki löytyy seuraavasta viikkotiedotteesta.

Katkon hallitus ei halua antaa poikkeustilan liikaa rajoittaa toimintaa. Koko tilanne tuntuu absurdilta ja tällaisina aikoina on tärkeä ylläpitää yhteisöllisyyttä. Katkon somesta, Instagramista ja Facebookista, löydätte kyselyn siitä, millaista toimintaa toivoisitte keväällä järjestettävän. Koska suuria kokoontumisia tulee välttää, toiminta järjestetään etänä.

Hallitus käsitteli kokouksessaan myös poikkeustilanteen takia peruuntuneen Gaalan korvaamista ilmoittautuneille. Gaalan perumisesta käytiin perjantaiaamuna pitkä keskustelu sekä hallituksen että Katkon
Gaala -toimikunnan kesken. Asiaa pohdittiin useista eri näkökulmista ja puntaroitiin valtioneuvoston sekä yliopiston antamia ohjeistuksia. Myös TYYn kantaa käytiin kysymässä, mutta yleistä linjaa ei ylioppilaskunnan puolella ollut vielä päätetty. Turun yliopisto ilmoitti torstaina 12.3., että kaikki yli 50 henkilön tapahtumat perutaan tai siirretään. Myös THL suositteli, että kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskinarvion pohjalta tilaisuuksien järjestämistä. Näiden ohjeistusten takia päätettiin Gaala perua. Koska päätös syntyi vasta aamupäivästä 13.3., ei kaikkia Gaalan menoja pystytty perumaan. Hallitus odottaa vielä TYYn kantaa osallistumismaksujen korvaamiskäytännöstä ja jatkaa asian käsittelyä. Ainakin osa osallistumismaksusta korvataan ilmoittautuneille.

Katkon hallitus toivottaa jaksamista ja tsemppiä kaikille! Muistakaa pestä käsiä, yskiä oikein ja ottaa kaikki hyöty irti etäopiskelusta.