Katkolla jaetaan vuosittain useita erilaisia palkintoja ansioituneille katkolaisille. 

Vuoden katkolainen:

Vuoden katkolainen- palkinto jaetaan vuosittain Katkon Gaalassa tai vaihtoehtoisesti vuosijuhla vuosina vuosijuhlissa. Palkinnon saajasta järjestetään äänestys jäsenistön kesken.

Kriteerit palkinnon saamiseksi ovat seuraavat: 

  • Opiskelee Turun yliopistossa pääaineenaan kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka
  • On osallistunut monipuolisesti Katkon tapahtumiin kuluneen lukuvuoden aikana 
  • On edistänyt aktiivisella toiminnallaan positiivista ilmapiiriä katkolaisten keskuudessa 

Vuoden fuksi:

Vuoden fuksi- palkinto jaetaan vuosittain Katkon pikkujouluissa. Palkinnon saajasta päättävät kulloisenkin vuoden tuutorit. 

Kriteerit palkinnon saamiseksi ovat seuraavat:

  • Opiskelee Turun yliopistossa pääaineenaan kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka
  • On edistänyt toiminnallaan fuksien ryhmäytymistä ja yhteishenkeä
  • On osallistunut monipuolisesti ja aktiivisesti Katkon tapahtumiin
  • On ollut aktiivisesti mukana fukseille kuuluvissa vastuu tehtävissä, kuten haalaritiimissä, järjestämässä kostajaisia jne. 

Vuoden bilekuva/-video:

Vuoden bilekuva/-video- palkinto jaetaan vuosittain Katkon Gaalassa tai vaihtoehtoisesti vuosijuhla vuosina vappuviikolla. Katkon jäsenistöllä on mahdollisuus ehdottaa kuvia ja videoita palkinnon saajaksi. Äänestys järjestetään jäsenistön kesken.

Bilekuvan tai – videon tulee olla asiallinen, ja kuvassa esiintyviltä asianomaisilta tulee olla suostumus kuvan tai videon käyttämiseen. Hallituksella on oikeus poistaa kilpailusta kuvat ja videot, jotka eivät ole hyvän maun rajoissa

Vuoden sitsilaulu:

Vuoden sitsilaulu- palkinto jaetaan vuosittain Katkon Gaalassa tai vaihtoehtoisesti vuosijuhla vuosina vappuviikolla. Katkon jäsenistöllä on mahdollisuus ehdottaa sitsilauluja palkinnon saajaksi. Laulun tulee löytyä Raunosta. Äänestys järjestetään jäsenistön kesken.

Pro Katko:

Pro Katko- palkinto jaetaan vuosittain Katkon pikkujouluissa. Hallitus päättää palkinnon saajan.

Kriteerit palkinnon saamiseksi ovat seuraavat:

– Opiskelee Turun yliopistossa pääaineenaan kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka

– On aktiivisesti edistänyt omalla toiminnallaan Katkon positiivista imagoa ja näkyvyyttä

– On lisännyt katkolaisten yhteistyötä yli tieteenalarajojen sekä opiskelijoiden ja laitoksen henkilöstön kesken

– Omaa positiivisen elämänasenteen ja on mieleltään todellinen katkolainen

– On osoittanut pitkäjänteistä, useamman vuoden kestoista, aktiivisuutta niin omassa ainejärjestössä kuin verkostoitumisessa laitoksen ja muiden ainejärjestöjen kanssa 

Vuoden Katko-teko:

Vuoden Katko-teko- palkinto jaetaan ensimmäisen kerran vuosijuhlilla 2022, jonka jälkeen palkinto jaetaan aina Katkon pikkujouluissa. Hallitus päättää palkinnon saajan. 

Kriteerit palkinnon saamiseksi ovat seuraavat:

  • Katkon eteen tehty hyvä työ, edustus, lahjoitus, innovaatio ym., joka on merkittävällä tavalla edistänyt Katko ry:n toimintaa kuluneena vuotena
  • On toiminnallaan tuonut Katkolle “uusia tuulia” ja ollut mukana ideansa toteuttamisessa

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: