Hyödyllisiä linkkejä

Hyödyllisiä linkkejä opintojen tueksi

Kasvatustieteen laitoksen opetusaikataulut

Esseeohje

Lomakepankki

Kielijelppi

Tiedekunnan yleiset tenttiohjeet

 

Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry

YTHS – ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö

TYY – Turun yliopiston ylioppilaskunta

TYS – Turun ylioppilaskyläsäätiö

Unican opiskelijaravintolat

CampusSport

Nyyti ry – opiskelijan mielenterveyttä edistävä yhdistys