Alumnit

Katkon alumni on Turun yliopiston kasvatustieteiden laitokselta valmistunut entinen katkolainen.

Opiskelijoille on tärkeää saada linkkejä työelämään ja konkreettista tietoa siitä, millaista on toimia työelämässä kasvatustieteilijänä. Alumnien kokemukset ovatkin arvokasta tietoa vielä opiskeleville tuleville kasvatustieteen maistereille. Alumniyhteistyö mahdollistaa myös alumneille mukavia kokemuksia nykyisten opiskelijoiden parissa ja verkostoitumista muiden alumnien kanssa.

Katko pyrkii ylläpitämään aktiivisesti suhteita alumneihinsa, sillä yhteistyöstä on varmasti iloa ja hyötyä sekä opiskelijoille että alumneille.

Mikäli tahdot ilmoittautua Katkon alumniksi, ota yhteyttä Katkon työelämävastaaviin. Katko pyrkii kokoamaan kattavaa listaa alumneistaan, jotta alumniyhteistyö jatkuisi tulevaisuudessakin. Tulevaisuudessa Katkon alumnitoimintaa on tarkoitus kehittää myös edelleen. Voit ottaa yhteyttä myös, mikäli Sinulla, arvoisa alumnimme, on ideoita tai toiveita Katkon alumniyhteistyön kehittämiseksi.

Alumnien kertomaa

Karoliina Kallio – Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry

Piia Järvinen – Hartwall

Jukka Liponkoski – MJK-instituutti

Linkkejä alumneille

Turun yliopiston alumnisivusto

Kasvatustieteiden tiedekunnan alumnisivu