Työelämä

Työelämässä mukana

Katko pyrkii toimimaan jo tutkinnon suorittamisen aikana yhdistävänä linkkinä opiskelijan ja työelämän välillä. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme järjestämään työelämään liittyviä tapahtumia, esimerkiksi seminaareja, teemaviikkoja ja excursioita. Tämän lisäksi olemme läheisessä yhteistyössä meiltä valmistuneisiin alumneihin, eli tutkinnon jo suorittaneisiin kasvatustieteilijöihin, joilta saa korvaamatonta tietoa erilaisista urapoluista ja muista työllistymiseen sekä työelämään liittyvistä pohdituttavista asioista.

Työllistyminen

Minne valmistuneet kasvatustieteen maisterit ovat sitten työllistyneet?