Opiskelu

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos tarjoaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa koulutusta. Pääaineena voi olla kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka. Nämä tieteet kuuluvat ns. ihmistieteisiin, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden leikkauspisteeseen.

Opintojen suoritustapoja ovat muun muassa luentotentit, kirjatentit, verkkotentit, esseet ja oppimispäiväkirjat.