Opiskelu

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos tarjoaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa koulutusta. Pääaineena voi olla kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka. Nämä tieteet kuuluvat ns. ihmistieteisiin, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden leikkauspisteeseen.

Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet sijoittuvat laajasti erilaisiin kasvatusalan suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin.

Syksystä 2022 eteenpäin alkaa erityisopettajan tutkinto-ohjelma, jonka pääaineena on erityispedagogiikka. Tutkinto-ohjelmasta valmistuneet saavat laaja-alaisen erityisopettajan kelpoisuuden.

Pääset tutustumaan laitoksen nettisivuihin täältä.