Katko ry:n hallitus valitaan yhdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan sääntömääräisessä syyskokouksessa. Hallitukseen voi hakea kuka tahansa katkolainen, oli sitten aikaisempaa järjestökokemusta tai ei! Hallitukseen tullaan oppimaan ja harjoittelemaan, kukin tekee parhaansa ja apua saa aina. Hallitustoiminnasta saat ystävien lisäksi monenlaisia taitoja myös työelämään: kokouskäytänteet tulevat tutuiksi, viestintätaidot kehittyvät varmasti, suurienkin tapahtumien järjestäminen alkaa luonnata ja tieto yliopiston toiminnasta karttuu. Hallituslaisena pääset vaikuttamaan Katkon toimintaan juuri niin paljon kuin haluat!

Syyskokouksessa valitaan niin sanotusti suoraan pesteihin puheenjohtaja sekä Index-vastaava. Muut pestit ja vastuut jaetaan uuden hallituksen ensimmäisessä kokouksessa hallituksen jäsenten kesken. Pestejä on runsaasti, joten jokaiselle hallituslaiselle löytyy varmasti omiin kiinnostuksen kohteisiin sopiva kombo! Pesteistä voit lukea lisää alta tai kysyä tämän hetkisen hallituksen jäseniltä lisää. 

Laura Kylä-Uuppo, puheenjohtaja

laura.i.kyla-uuppo@utu.fi

Johanna Koskinen, varapuheenjohtaja ja lippu-upseeri

johanna.m.koskinen@utu.fi

Heini Tikkanen, sihteeri ja kulttuurivastaava

heini.m.tikkanen@utu.fi

Virve Ahopelto, talousvastaava ja tuutorivastaava

virve.j.ahopelto@utu.fi

Susanna Salminen, tiedotusvastaava ja työelämävastaava (Specia)

sesuoj@utu.fi

Taru Puustjärvi, koulutuspoliittinen vastaava ja kansainvälisyysvastaava

taru.e.puustjarvi@utu.fi

Anniina Heikkilä, sosiaalipoliittinen vastaava, yhdenvertaisuusvastaava ja liikuntavastaava

anniina.j.heikkila@utu.fi

Akseli Collander, Index-vastaava

akseli.l.collander@utu.fi

Noora Utriainen, työelämävastaava (SKOL) ja yhteistyövastaava

noora.m.utriainen@utu.fi

Emma Heino, tapahtumavastavaava, ympäristövastaava ja tilavastaava

emma.a.heino@utu.fi

Maria Kemppainen, tapahtumavastaava ja visuaalinen vastaava

maria.k.kemppainen@utu.fi

Kaisa Nyberg, mediavastaava

kaisa.c.nyberg@utu.fi

Puheenjohtaja

Puheenjohtaja huolehtii toimintasuunnitelman toteutumisesta Katko ry:n toiminnassa läpi hallituskauden. Lisäksi puheenjohtaja on vastuussa koko hallituksen jäsenten yhteistyön ja päätöksenteon yhtenäisyydestä sekä toisaalta eri mielipiteiden huomioonottamisesta. Puheenjohtaja valmistelee hallituksen kokoukset laatimalla ja lähettämällä esityslistan hallituksen jäsenille sekä kutsuu jäsenistön koolle vähintään kaksi kertaa vuodessa sääntömääräisiin kokouksiin. Puheenjohtaja on myös tiedekunnan alumnitoimikunnan opiskelijajäsen ja aktiivisesti yhteydessä tiedekunnan ja laitoksen henkilökuntaan.

Varapuheenjohtaja

Varapuheenjohtajan rooli on olla puheenjohtajan apuna ja tukena tämän tehtävien hoitamisessa. Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja hoitaa tämän tehtävät, esimerkiksi valmistelee ja vetää kokouksen. Lisäksi varapuheenjohtaja auttaa hallitusta siellä missä tarvitaan, esimerkiksi tapahtumajärjestelyissä, edustustehtävissä tai ryhmälipputilauksissa.

Koulutuspoliittinen vastaava

Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo toimii Katkon yhteyshenkilönä eri tahoihin opintoasioihin liittyen. Hän vastaa opintoihin liittyvistä asioista koulutuspolitiikan osalta, tiedottaa jäsenistöä opintoasioista ja huolehtii kasvatustieteiden laitoksen opiskelijoiden oikeusturvaan liittyvistä asioista yhdessä TYY:n koposihteerin, hallopedien ja henkilökunnan kanssa.

Liikuntavastaava

Liikuntavastaavan tehtävänä on järjestää liikunnallisia tapahtumia Katkon jäsenistölle. Hän myös seuraa ja tiedottaa TYY:n ja muiden tahojen liikuntatapahtumista sekä pyrkii edistämään Katkon jäsenten osallistumista näihin.

Tapahtumavastaava

Katkon juhlien järjestämisestä vastaa tapahtumavastaava. Juhlien järjestämiseen kuuluu monenlaista hommaa, kuten juhlista tiedottamista sekä mainontaa, tarvittavien tilojen varaamista ja tarvikkeiden hankkimista. Tapahtumavastaavalla on suurin vastuu juhlien onnistumisesta: pesti ei pidä siis sisällään pelkkää juhlintaa, vaan on täyttä työtä. Tapahtumavastaava välittää myös tietoa muiden tahojen järjestämistä juhlatapahtumista Katkon jäsenistölle.

Kulttuurivastaava

Kulttuurivastavaa pyrkii edistämään Katkon jäsenten osallistumista kaikenlaisiin kulttuuritapahtumiin. Kulttuurivastaavan tehtävään kuuluu vuosittain yhden tai useamman kulttuuriexcursion järjestäminen. Lisäksi kulttuurivastaava järjestää vuosittain bussikyydityksen Kasvisrisselle sekä suositun viini- ja juustoillan. 

Kv-vastaava

Kv-vastaavan pestiin kuuluu pyrkimys luoda Katkon edustajana suhteita ulkomaalaisiin Turun yliopistossa opiskeleviin kasvatustieteilijöihin. Hän edistää Katkon jäsenistön tietoutta opiskelijavaihtoihin liittyen ja kehittää Katkon kansainvälistä toimintaa järjestämällä kv-tapahtumia, jotka voivat olla vaikkapa illanviettoa vaihto-opiskelijoiden kanssa.

Lippu-upseeri

Katkon lipun kantaminen erilaisissa edustustilanteissa ja kulkueissa. Perinteisiä lippukulkueita ovat Porthanin päivän, itsenäisyyspäivän ja vapun lippukulkueet.

Talousvastaava

Talousvastaava huolehtii Katkon taloudesta: maksaa Katkon laskut ja huolehtii järjestön päivittäisestä rahaliikenteestä sekä kulukorvauksista. Hän myös säilyttää ja arkistoi kaikki kertyneet kuitit. Vuodenvaihteessa talousvastaava tekee tilinpäätöksen. Lisäksi talousvastaava ylläpitää Katkon jäsenrekisteriä.

Tilavastaava

Tilavastaava vastaa hallituksen toimistosta, sekä Maunosta, ja niiden siisteydestä ja turvallisuudesta yhteistyössä Opexin tilavastaavien kanssa.

Tiedotusvastaava

Tiedotusvastaava huolehtii Katkon tiedotuksen toimivuudesta. Suurimmaksi osaksi tämä tarkoittaa jäsenistölle suunnatun viikkotiedotteen lähettämistä sekä kasvis-sähköpostilistan päivittämistä ja ylläpitoa, mutta tiedotusvastaava huolehtii myös hallituksen sisäisen tiedotuksen toimivuudesta. Tämän lisäksi hän päivittää Katkon nettisivuja ja pitää huolta kuukausittaisista kalentereista yhdessä visuaalisen vastaavan kanssa.

Sosiaalipoliittinen vastaava ja yhdenvertaisuusvastaava

Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo huolehtii Katkolaisten hyvinvoinnista ja tasavertaisuudesta. Hänen vastuullaan on koko jäsenistön hyvinvointi. Sopovastaava pyrkii edistämään jäsenistön hyvinvointia esimerkiksi järjestämällä alkoholittomia ja yhdessäoloon keskittyviä tapahtumia. Sopovastaavalle kuuluu myös yhdenvertaisuusvastaavan pesti. Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii yhdenvertaisuuden toteutumisesta Katkon toiminnassa ja tapahtumissa. Yhdenvertaisuusvastaava toimii myös häirintäyhdyshenkilönä Katkon tapahtumissa.

Sihteeri

Sihteeri kirjoittaa Katkon hallituksen pöytäkirjat puhtaaksi. Sihteerin tärkeänä tehtävänä on huolehtia, että kaikki tehdyt päätökset tulevat kirjatuksi selkeästi ja oikein pöytäkirjoihin. Sihteeri on vastuussa pöytäkirjojen julkaisemisesta Katkon nettisivuille jäsenistön luettavaksi.

Tuutorivastaava

Tuutorivastaavan pestiin kuuluu Katkon puolesta sen huolehtiminen, että tuutoritoiminta on riittävää ja laadukasta. Hän osallistuu tuutoreiden valintaan ja järjestää tarpeen vaatiessa tapaamisia laitoksen, tuutoreiden ja Katkon hallituksen välille. Tuutorivastaavana toimii yleisesti tuutorien apukätenä ja linkkinä hallitukseen.

Visuaalinen vastaava

Visuaalinen vastaava eli visu pitää huolen Katkon visuaalisesta viestinnästä. Visuaalisen vastaavan tehtäviin voi kuulua esimerkiksi valokuvaamista sekä suunnittelutyötä aina some-postauksista ja mainoksista haalarimerkkeihin ja vuosijuhlien ulkoasuun. Visuaaliselta vastaavalta kaivataan esteettistä silmää, mutta pestissä on hyvit vapaat kädet. Usein visuaalista suunnittelua tehdään yhteistyössä muiden hallituslaisten kanssa.

Työelämävastaava

Työelämävastaava edistää katkolaisten työelämätietoutta ja -osaamista järjestämällä esimerkiksi koulutuksia tai excursioita, joissa opiskelija pääsee tutustumaan erilaisiin työmahdollisuuksiin ja työelämätaitoihin. Työelämävastaavat ovat myös mukana Duunisafarin organisoinnissa.

SKOL-vastaava

SKOL-vastaava on Suomen kasvatustieteilijöiden opiskelijoiden liiton yhteyshenkilönä eli tiedottaa SKOLia Katkon tapahtumista sekä Katkon hallitusta SKOLin tapahtumista. Vastaava edistää tietoutta SKOLista ja sen toiminnasta.

Specia-vastaava

Vastaava on yhteydessä ammattijärjestöön Speciaan sekä mukana Specian opiskelijatoiminnan suunnittelussa. Vastaava rekrytoi jäseniä järjestöön ja näin myös edistää tietoutta ammattijärjestön hyödyistä.

Yhteistyövastaava

Yhteistyövastaava on vastuussa Katkon ja ystävyysjärjestöjen sekä -yritysten suhteista. Yhteistyövastaava esimerkiksi ottaa vastaan yhteistyötarjouksia sekä on vastuussa varainkeruusta.

Ympäristövastaava

Ympäristövastaava voi järjestää erilaisia tapahtumia ja tempauksia, joiden tarkoituksena on lisätä jäsenistön tietämystä ja tuntemusta ympäristön hyvinvoinnin edistämiseksi. Ympäristövastaava on myös vastuussa Katkon ympäristöystävällisyyden kehittämisestä esimerkiksi juhlatapahtumien osalta.

Wirike-vastaava

Wirike on Katkon ainejärjestölehti, jota julkaistaan kaksi kertaa vuodessa. Wirike-vastaava etsii ja valitsee yhdessä hallituksen kanssa lehden päätoimittajan. Päätoimittajan kanssa hän etsii lehdelle kirjoittajia sekä sponsoreita ja avustaa päätoimittajaa Wirikkeen julkaisussa.

Vanhat hallitukset kuvina

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: