Katko ry

Katko ry on Turun yliopiston yleisen kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry ei ole kovin suuri, mutta sitäkin aktiivisempi ja innokkaampi ainejärjestö. Katkolaiset tunnistaa helposti kirkkaanpunaisista haalareista, jotka vilahtavat usein kaikenlaisissa tapahtumissa.

Ainejärjestönä Katko ry tarjoaa mukavan vastapainon opiskelulle monenlaisine tapahtumineen, joista jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Vuosittain Katkon jäsenet pääsevät muun muassa nauttimaan kulttuurielämyksistä, osallistumaan työelämätapahtumiin, hikoilemaan liikuntatempauksissa ja tietysti juhlimaan säkenöivän upeassa seurassa!

Katko ry on yksi Turun yliopiston yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöiden yhteisen tiedekuntajärjestön Indexin jäsenjärjestö. Katko ry:n jäsenet ovat automaattisesti myös Indexin jäseniä. Indexin tehtävänä on ajaa indexläisten etua yliopistolla ja ylioppilaskunnassa, toimia tiedekunnan opiskelijoiden kokoavana voimana ja parantaa jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Katko on siis mukana myös Indexin opiskelijoiden edunvalvonnassa ja tapahtumien järjestämisessä.

Katkon toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen otetaan aina avosylin vastaan uusia henkilöitä, joten kaikki innokkaat ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Jäsenistöä edustaa tällä hetkellä 12-henkinen hallitus, joka haluaa pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista niin edunvalvonnan kuin virkistyksenkin suhteen.

Katkolla on hyvä olla!