Katko ry

Yleistä

Katko ry on Turun yliopiston yleisen kasvatustieteen, erityispedagogiikan ja aikuiskasvatustieteen opiskelijoiden ainejärjestö. Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry ei ole kovin suuri, mutta sitäkin aktiivisempi ja innokkaampi ainejärjestö. Katkolaiset tunnistaa helposti kirkkaanpunaisista haalareista, jotka vilahtavat usein kaikenlaisissa tapahtumissa.

Ainejärjestönä Katko ry tarjoaa mukavan vastapainon opiskelulle monenlaisine tapahtumineen, joista jokaiselle löytyy varmasti jotakin. Vuosittain Katkon jäsenet pääsevät muun muassa nauttimaan kulttuurielämyksistä, osallistumaan työelämätapahtumiin, hikoilemaan liikuntatempauksissa ja tietysti juhlimaan säkenöivän upeassa seurassa!

Katko ry on yksi Turun yliopiston yhteiskunta- ja kasvatustieteilijöiden yhteisen tiedekuntajärjestön Indexin jäsenjärjestö. Katko ry:n jäsenet ovat automaattisesti myös Indexin jäseniä. Indexin tehtävänä on ajaa indexläisten etua yliopistolla ja ylioppilaskunnassa, toimia tiedekunnan opiskelijoiden kokoavana voimana ja parantaa jäsenjärjestöjen välistä yhteistyötä ja tiedonkulkua. Katko on siis mukana myös Indexin opiskelijoiden edunvalvonnassa ja tapahtumien järjestämisessä.

Katkon toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen otetaan aina avosylin vastaan uusia henkilöitä, joten kaikki innokkaat ovat tervetulleita mukaan toimintaan. Jäsenistöä edustaa tällä hetkellä 12-henkinen hallitus, joka haluaa pitää huolta opiskelijoiden hyvinvoinnista niin edunvalvonnan kuin virkistyksenkin suhteen.

Katkolla on hyvä olla!

Hallitukseen kuuluminen

Uusi hallitus valitaan aina Katko ry:n sääntömääräisessä syyskokouksessa. Katkon hallitukseen ovat oikeutettuja hakemaan kaikki Katko ry:n jäsenet.

Mikäli koet olevasi aktiivinen ja innostunut toimimaan Katkon hallituksessa, niin hae mukaan vaan!

Aiempi kokemus ainejärjestötyöstä ei ole vaadittua – hallitukseen kuuluminen on loistava tilaisuus oppia jotain aivan uutta. Hallitukseen kuuluminen antaakin paljon hyödyllisiä kokemuksia tulevaisuutta varten. Lisäksi se on loistava tapa verkostoitua niin laitoksemme sisällä kuin maanlaajuisestikin muihin kasvatustieteilijöihin.

Muu toiminta

Vaikka et kuuluisi Katkon hallitukseen, on toimintaamme osallistuminen muillakin tavoilla mahdollista. Otamme kaiken avun ilolla vastaan.

Kaipaamme toisinaan tarjoilijoita ja laulunjohtajia sitseille. Haemme myös kaksi kertaa vuodessa julkaistavalle Wirikkeelle innokkaita kirjoittajia sekä kerran tai kaksi vuodessa päätoimittajaa.

Näiden lisäksi voit hakeutua liikuntavuoron pitäjäksi (esittelemään omaa liikuntalajiasi), jäseneksi jonkin isomman tapahtuman toimikuntaan tai opiskelijaedustajaksi tiedekunnan ja laitoksen virallisiin työryhmiin. Näissä tapauksissa käänny senhetkisen kopon tai liikkavastaavan puoleen.

Voit vaikuttaa toimintaamme myös antamalla palautetta ja lisätä tenttiarkistomme laajuutta antamalla tenttikysymyksiä tai antamalla kurssipalautetta.