Katko ry:llä on omia toimikuntiaan, joiden tehtävänä on valmistella esimerkiksi vapaa-ajan toimintaa tai työelämätoimintaa. Toimikunnat ovat kaikille avoimia ja matalan kynnyksen vaikuttamistoimintaa. Toimikuntiin voi olla erikseen haut, joista tiedotetaan kasvis-sähköpostilistalla. Voit myös ilmoittaa kiinnostuksesi toimikunnasta vastaavalle henkilölle sähköpostitse.

Lisäksi kasvatustieteiden tiedekunta ja kasvatustieteiden laitos kutsuvat opiskelijajäseniä osallistumaan opiskelijoita koskevaan päätöksentekoon. Tiedekunnalla ja laitoksella on useita eri valmisteluryhmiä ja toimikuntia, joissa vaikuttaminen on sen tärkeydestä huolimatta rentoa ja tarjoaa näköalapaikan yliopiston kulisseihin. Myös tiedekunnan ja laitoksen toimikuntiin sekä valmisteluryhmiin on opiskelijajäsenten hakuja, joista tiedotetaan kasvis-sähköpostilistalla.


Katko ry:n toimikunnat

Duunisafari-toimikunta

Duunisafari-toimikunnan tehtävänä on järjestää opiskelijoille kaksi kertaa vuodessa Duunisafari, jossa kasvatustieteiden alumnit ottavat vastaan kukin yhden opiskelijan tutustumaan alumnin (“mentorin”) työhön. Käytännössä toimikunta etsii mentoreiksi haluavia mentoreita, arpoo mukaan haluavat opiskelijat sekä tiedottaa Duunisafarista opiskelijoille. Jos haluat mukaan Duunisafari-toimintaan, laita rohkeasti mailia duunisafari.turku@gmail.com

vastaava: Salla Kylväjä, smkylv@utu.fi

jäsenet: Elina Sorsa, Melina Rauhala, Noora Utriainen, Susanna Salminen


Vuosijuhlatoimikunta

Seuraavan kerran jäseniä ja toimikunnan vastaavaa etsitään 55-vuotisvuosijuhlia järjestettäessä.


Gaalatoimikunta

Seuraava gaala järjestetään keväällä 2023. Toimikunnan tavoitteena on järjestää gaala katkolaisille. Toimikunnan jäsenet ovat vastuussa muun muassa varainhankinnasta, illan ohjelman suunnittelusta, ruokailun ja juomien hankinnasta, tilavuokrauksesta sekä ilmoittautumisen järjestämisestä.

jäsenet: Eeva Seppälä, Veera Mikola, Emma Markkula, Noora Utriainen, Melina Rauhala, Salla Kylväjä


Risteilytoimikunta

Katko ry järjestää Kasvis-risteilyn seuraavan kerran keväällä 2023. Toimikunnan tavoitteena on järjestää valtakunnallinen risteilytapahtuma, johon kasvatustieteilijäopiskelijat eri kaupungeista pääsevät osallistumaan. Toimikunnan jäsenet muun muassa mainostavat risteilyä niin turkulaisille kuin muillekin kasvatustieteilijöille, luovat tapahtuman haalarimerkin ja teeman sekä solmivat yhteistyön laivafirman kanssa.

Vastaava: Elina Sorsa, essors@utu.fi

jäsenet: Virve Ahopelto, Verna Strandberg, Heini Tikkanen, Ella Talasvirta, Elina Palojärvi, Maria Kemppainen, Jessica Sakala, Nelli Leppänen


Kasvatustieteiden tiedekunnan toimikunnat ja valmisteluryhmät

Kasvatustieteellisen tiedekunnan johtokunta

Opiskelijajäsenet: Erika Järvinen, Suvi Reini (varajäsen)


Viestintätyöryhmä

Opiskelijajäsen: Salla Kylväjä

Viestintätyöryhmä kehittää tiedekunnan viestintää kokonaisuudessaan erityisesti saavutettavuuden näkökulmasta.


Tiedekunnan operatiivinen johtoryhmä

Opiskelijajäsen: Salla Kylväjä

Johtoryhmä toimii dekaanin tukena tiedekunnan asioiden valmistelussa.


Kasvatustieteiden tiedekunnan opetuksen kehittämisen johtoryhmä

Opiskelijajäsen: Sofia Saarinen

Johtoryhmä valmistelee koulutustoiminnan strategisia linjauksia strategisen toimenpideohjelman mukaisesti.  Lisäksi johtoryhmä on mukana valmistelemassa esimerkiksi opetussuunnitelmauudistuksia ja valintaperusteiden muutoksia sekä kehittää koulutuksen laadun arviointia. 


Jatkuvan oppimisen valmisteluryhmä

Opiskelijajäsen: Sofia Saarinen

Jatkuvan oppimisen valmisteluryhmä keskittyy opettajien erikoistumiskoulutuksen, täydennyskoulutuksen ja monitieteisten kokonaisuuksien kehittämiseen. Valmisteluryhmä muun muassa valmistelee näihin koulutuksiin opetussuunnitelmat, koulutusten valintaperusteet sekä arvioi opetusresurssien riittävyyttä.


Opetustaitotoimikunta

Opiskelijajäsenet: Elina Koski, Miika Heinonen

Opetustaitotoimikunta arvioi opetusnäytteet, jotka liittyvät dosentuureihin sekä opettajankoulutuslaitoksen ja kasvatustieteiden laitoksen tehtävien täyttöön. Toimikunta arvioi opetustaitoa myös laajemmin osana henkilöstön rekrytointiprosessia.


Työyhteisötoimikunta

Opiskelijajäsen: Iida Vesanto

Toimikunnan tehtävänä on vahvistaa ja kehittää tiedekunnan sisäistä yhteistoimintaa ja yhteistyömuotoja. Toimikunta suunnittelee ja organisoi tiedekunnan yhteisiä tapahtumia.


Alumnitoimikunta

Opiskelijajäsen: Salla Kylväjä

Alumnitoimikunta kehittää tiedekunnan alumniyhteistyötä järjestämällä esimerkiksi alumnipäivän sekä muuta alumneja ja tiedekuntaa yhteen tuovaa toimintaa.


Kasvatustieteiden laitoksen toimikunnat ja valmisteluryhmät

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja erityisopettajaopintojen valmisteluryhmä

Opiskelijajäsenet: Jennika Pellikka (erityispedagogiikka), Johanna Koskinen (erityispedagogiikka), Susanna Salminen (aikuiskasvatustiede), Helena Hirvonen (aikuiskasvatustiede), Jonne Talonen (kasvatustiede), Verna Strandberg (erityisopettajaopiskelija), Akseli Collander (erityisopettajaopiskelija)

Toimikunta kehittää kasvatustieteiden ja erityisopettajaopintojen tutkinto-ohjelmia esimerkiksi ammatillisia valmiuksia antavien opintojen ja erityisopetuksen harjoittelujen kehittämisen osalta. Toimikunta myös huolehtii yhteyksistä kouluihin ja muihin organisaatioihin, joissa harjoitteluja toteutetaan osana tutkintoja.


Opetussuunnitelmatyöryhmä

Opiskelijajäsen: Jennika Pellikka

Työryhmä tarkastelee nykyistä opetussuunnitelmaa sekä sen kehityskohteita. Tämän pohjalta työryhmä selvittää ja valmistelee tarvittavia uudistuksia sekä lopulta laatii uuden opetussuunnitelman.


Työhyvinvointityöryhmä

Opiskelijajäsenet: Essi Koivumies, Salla Kylväjä

Työhyvinvointityöryhmässä järjestetään muun muassa henkilöstön hyvinvointia tukevia hyvinvointipäiviä.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: