KTL_0010-3004 Koulutuksen hallinnon ja lainsäädännön perusteet, 7.4.2022 (Markku Vanttaja)

1. Kerro pääpirteissään, millaisia kurinpitorangaistuksia ja ojennuskeinoja opettajalla on työtauhan turvaamiseksi perusopetuksessa.

2. Milloin opettajalla tai rehtorilla on lain mukaan oikeus tarkastaa tai ottaa haltuun oppilaan tavaroita tai aineita? Mitä opettajan ja rehtorin on otettava huomioon tavaroiden ottamisessa ja tarkistamisessa?

KTL_3086 Koulutuksen hallinto ja kehittäminen, 5.11.2020 (Anne Laiho)

Vastaa yhteensä KOLMEEN kysymykseen.

Kaikille pakollinen kysymys:

1. Esittele lyhyesti koulutuksen ohjausjärjestelmä sekä ohjaus- ja hallintojärjestelmän keskeiset toimijat päätehtävineen.

Valitse seuraavista kysymyksistä kaksi, joihin vastaat:

2a. Kerro pääpiirteissään oppilaiden ja opiskelijoiden suoritusten arvioinnista ja sen erityispiirteistä eri koulutusasteilla eli perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa? Millaiset mahdollisuudet lainsäädäntö antaa arvioinnin uusimiselle ja oppilasarviointia koskevalle oikaisulle?

2b. Kerro pääpiirteissään, millaisia kurinpitomenettelyjä lainsäädäntö tuntee eri koulutusasteilla eli perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

2c. Kerro pääpiirteissään, millä tavalla voimassa olevat julkisuus- ja salassapitosäännökset vaikuttavat opettajan työhön ja opetustoimeen.

KASA0007-3002 Didaktiikan perusteet, 15.5.2022 (Satu Laitinen, Katariina Löfblom)

Opettajan didaktiikka:
1. Opetuksen elvyttäminen: Pohdi elvyttämisen mahdollisuuksia peruskoulussa.
2. Yhteistoiminnallisuus: Mitä vaikutuksia on yhteistoiminnallisuudella?
3. Pohdi itsearvioinnin ja vertaisarvioinnin merkitystä osana kokonaisarviointia.
Luennot: 4. Opiskeluhuollon muodot ja pääperiaatteet.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: