Kasvatustiede

Kasvatustiede tunnetaan myös nimellä yleinen kasvatustiede tai vain “yleinen”. Kasvatustieteen koulutus antaa valmiudet ymmärtää ja analysoida kasvatuksen ja koulutuksen kenttää kriittisesti, ihmisen koko elämänkaaren matkalta lapsuudesta vanhuuteen. Kasvatustiede eroaa muista pääaineista sillä, että opinnoissa ei ole mitään tiettyä kohderyhmää, johon keskitytään.

Koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija koulutus-, kasvatus- ja oppimistapahtuman teorioihin ja käytäntöihin sekä kasvatus- ja koulutustutkimuksen menetelmien itsenäiseen ja kriittiseen käyttöön.
Koulutuksen aikana perehdytään monipuolisesti kasvatustieteen eri osa-alueisiin. Näitä osa-alueita ovat esimerkiksi koulutusjärjestelmät, koulutuspolitiikka, koulutuksen suunnittelu, kehittäminen ja arviointi sekä oppimisprosessin periaatteet. Kasvatustieteen koulutuksessa annetaan valmiuksia koulutuksen, kasvatuksen ja opetuksen kaikkien asteiden ja muotojen sekä kasvatusalan yleistä asiantuntemusta edellyttävien tutkimus-, suunnittelu-, neuvonta- ja ohjaustehtäviin.

Kasvatustiede on generalistiala eli valmistuessa emme saa mitään tiettyä ammattinimikettä. Tämä mahdollistaa todella monipuoliset työtehtävät laajalla työkentällä. Ja mitä kasvatustieteilijät sitten käytännössä tekevät? Tyypillisiä ammattinimikkeitä koulutuksesta valmistuneille ovat: kouluttaja, tutkija, koulutusohjaaja, koulutussuunnittelija ja koulutuspäällikkö.

Aikuiskasvatustiede

Aikuiskasvatustieteen koulutuksen tavoitteena on perehdyttää opiskelija aikuiskasvatuksen tiedeperustaan, tieteellisen tiedonhankinnan menetelmiin, tieteelliseen ajatteluun sekä kasvatus- ja koulutustutkimuksen menetelmien itsenäiseen ja kriittiseen käyttöön.

Koulutuksen aikana perehdytään mm. seuraaviin osa-alueisiin: aikuiskoulutusjärjestelmä, aikuiskoulutuksen asema, aikuiskoulutuksen ja työelämän välinen yhteys, aikuiskoulutuspolitiikka, koulutuksen suunnittelun ja hallinnon teoriat, suunnitelmien laadinta, toteutus ja arviointi, elinikäinen oppiminen.

Koulutuksen tarkoituksena on tuottaa aikuiskoulutuksen, aikuisopiskelun ja elinikäisen oppimisen asiantuntijoita. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia aikuiskoulutuksen alueen erilaisissa asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä.

Erityispedagogiikka

Erityispedagogiikan koulutus perehdyttää opiskelijan erityispedagogiikan tiedeperustaan ja suuntauksiin sekä erityiskasvatusjärjestelmien toimintaan, rakenteeseen ja muotoutumiseen osana yhteiskunnallista ja kansainvälistä kehitystä.

Koulutuksen aikana perehdytään mm. seuraaviin osa-alueisiin: erilaisen oppijan oppiminen ja sen erityispiirteet, poikkeavuus yhteiskunnallisena ilmiönä, koulutuksen ja työmarkkinoiden valmiudet erilaisuuden kohtaamiseen, erityiskasvatuksen käytännöt ja tarpeet sekä niiden arviointimenetelmät, erityistuen tarpeessa olevien oppimisen, opettamisen ja ohjaamisen periaatteet. Koulutus antaa kelpoisuuden toimia erilaisissa erityiskasvatuksen asiantuntija-, suunnittelu- ja tutkimustehtävissä.

Erityisopettajan tutkinto-ohjelma

Erityisopettajan tutkinto-ohjelmaan sisältyy pääaineen opintoja, erityisopettajan opintoja, opettajan pedagogisia opintoja sekä valinnaisia opintoja. Valmistuttua opiskelijalla on valmiudet itsenäiseen työskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön sekä valmiuksia erilaisten oppimisen ja koulunkäynnin haasteiden ennaltaehkäisyyn, arviointiin ja tukemiseen.

Tutkinto-ohjelma antaa erityisopettajan kelpoisuuden lisäksi valmiudet erityispedagogiikan asiantuntemusta edellyttäviin suunnittelu-, kehittämis-, tutkimus-, hallinto- ja koulutustehtäviin.

Pääset tutustumaan opinto-oppaaseen täältä.

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: