Opettajan pedagogiset opinnot

KTL_3086 Koulutuksen hallinto ja kehittäminen, 5.11.2020 (Anne Laiho)

Vastaa yhteensä KOLMEEN kysymykseen.

Kaikille pakollinen kysymys:

1. Esittele lyhyesti koulutuksen ohjausjärjestelmä sekä ohjaus- ja hallintojärjestelmän keskeiset toimijat päätehtävineen.

Valitse seuraavista kysymyksistä kaksi, joihin vastaat:

2a. Kerro pääpiirteissään oppilaiden ja opiskelijoiden suoritusten arvioinnista ja sen erityispiirteistä eri koulutusasteilla eli perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa? Millaiset mahdollisuudet lainsäädäntö antaa arvioinnin uusimiselle ja oppilasarviointia koskevalle oikaisulle?

2b. Kerro pääpiirteissään, millaisia kurinpitomenettelyjä lainsäädäntö tuntee eri koulutusasteilla eli perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

2c. Kerro pääpiirteissään, millä tavalla voimassa olevat julkisuus- ja salassapitosäännökset vaikuttavat opettajan työhön ja opetustoimeen.