KL 3.9 / AL 3.12 / KSP 3.1 Sociology and politics in education 18.3.2013

1. Explain two of the following concepts or theories introduced in the lectures:
a) Critical policy analysis
b) Functionalist view of education (consensus paradigma)
c) Human capital theory
d) Steven Luke’s concept of two -dimensional view of power

2. Answer two of the following questions based on the book by Rizvi & Lingard (2010):
a) What does positionality of a policy researcher mean?
b) What does the concept of ”governance” mean and how has this concept evolved?
c) What are the ideas of privatization and choice in education? How have this ideas developed after the
1970s?

KTL_0064 Comparative and International Education 18.11.2020 (Johanna Kallo)

1. Who are the actors in comparative research and what is their purpose? Discuss the meaning of comparisons and surveys in policy making.

2. What are the methods and challenges of comparative research?

3. Discuss the role of OECD and World Bank in education.

KL10/AL10/ELE8 Comparative and International Education 8.11.2018 (Johanna Kallio)

1. Esittele vertailevan koulutustutkimuksen metodeja ja haasteita.

2. Esittele vertailevan koulutustutkimuksen toimijoita ja tavoitteita.

3. Esittele yksi teorioista ja missä tutkimuskonteksissa sitä voisi käyttää.

4. Tutki OECD:n Education at glance -raportin taulukkoa.

KL10/AL10 Comparative and international education 23.1.2017 (Johanna Kallio):

1. Mitä haasteita/ ongelmia menetelmänä on vertailututkimuksessa?

2. Mitä eri tasoja on vertailututkimuksessa?

3. Kerro kasvatustieteellisen vertailututkimuksen eri toimijoista (artikkelien perusteella).

AL10 Comparative and International Education 16.10.2012:

1. Määrittele kolme:
a) Nomoteettinen tutkimus
b) Diakroninen tutkimus
c) Funktionaalinen vastaavuus
d) Tertium Comparationis
e) GATS
f) Episteeminen yhteisö

2. Vastaa toiseen:
a) Esittele maailmanyhteiskunnan teoriaa ja sitä kohtaan esitetty tieteellinen kritiikki.
b) Esittele koulutuksen lainaamisen ja siirron teoriaa.

3. Essee: Miten Stavros Moutsios (2009) kuvaa artikkelissaan Maailmanpankin ja IMF:n sisäistä
päätöksentekoa? Mikä on Maailmanpankin ja IMF:n rooli transnationaalisessa koulutuspolitiikassa?

4. Soveltava tehtävä (Education at Glance 2011)
· tarkastele kriittisesti
· mitä tunnusluvut kertovat
· johtopäätökset
· maiden väliset erot
· anna esimerkkejä

KTL_0047 Kouluvalintapolitiikka, 16.1.2020 (Piia Seppänen)

  1. Kouluvalintapolitiikan hyvät ja huonot puolet
  2. Millä vanhempien kouluvalintoja on selitetty?

Create a website or blog at WordPress.com

%d bloggaajaa tykkää tästä: