Erityispedagogiikan perusopinnot

Ea2 -Erityispedagogiikan perusteet, 23.1.2017

1. Pohdi, millä kolmella tavalla inkluusion voisi ymmärtää.

2. Sosiaalinen malli.

Ea1 – Johdatus kasvatustieteisiin, kirjatentti 10.3.2014

Vastaa kahteen kysymykseen:

1. Profession tunnusmerkit ja erityisopetus

2. Suomalaisen erityisopetuksen erityispiirteet

3. Erityisopetus kouluorganisaation patologiana

Ea3 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä, 15.2.2017 (Kivirauma)

  1. Kuvaile poikkeavuusteoria, joka sopii parhaiten koulumaailmaan. Esittele teoria ja perustele valintasi.
  2. Miten luennolla katsotussa elokuvassa näkyi vammaiskäsitykset?

Ea3 – Poikkeavuus kulttuurisena ilmiönä

  1. Anomiateoria poikkeavuuden selitysmallina
  2. Miten luennolla esitetyssä elokuvassa näkyi vammaisuuskäsitykset?
  3. Millaisia seurauksia poikkeavuuden lääketieteellistämisellä on yhteiskunnalle ja yksilölle?