Erityispedagogiikan aineopinnot

Ec5 Erityiset oppimisvaikeudet 25.1.2016

Kirja:

  1. Mitä tarkoitetaan ilmaisulla ”assesment for learning”?
  2. Mitä tarkoitetaan oppimisvaikeuksien sosiaalisella ulottuvuudella?

Luennot:

  1. Kuvaile oppimisen taitoja ja mitkä ovat keskeisiä asioita niiden tukemisessa.
  2. Kuvaile matemaattisten taitojen kehitystä ja matemaattisten oppimisvaikeuksien variaatioita.

 

Ec6 / Ero9 – Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus (tentti kevät 2013)

1. Miten kehitysvammaisten omatoimisuuden kehittymistä voidaan tukea?
2. Mitä tulee ottaa huomioon näkövammaisten opetusta suunniteltaessa?
3. Pohdi ja kerro millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on ADHD – ja Aspergerin syndrooma henkilöiden
kuntoutuksessa ja opetuksessa?

Ec5 / Ero 10 – Oppimisvaikeudet (tentti kevät 2013)

1. Mitä tarkoitetaan oppimisella taitona ja mitkä ovat tukea tarvitsevien oppijoiden oppimisen tukemisen keskeiset
periaatteet yksilö- ja ryhmätasolla?

2. Kenellä on matematiikan oppimisvaikeus? Kuvaile, millä eri tavoin asiaa voidaan lähestyä. Vertaile ja arvioi
kriittisesti näitä lähestymistapoja. Pohdi asiaa erityisesti yksilön (=hänen, jolle matematiikka tuottaa vaikeuksia)
näkökulmasta.