Erityispedagogiikan aineopinnot

Ec5 Erityiset oppimisvaikeudet 25.1.2016

Kirja:

 1. Mitä tarkoitetaan ilmaisulla ”assesment for learning”?
 2. Mitä tarkoitetaan oppimisvaikeuksien sosiaalisella ulottuvuudella?

Luennot:

 1. Kuvaile oppimisen taitoja ja mitkä ovat keskeisiä asioita niiden tukemisessa.
 2. Kuvaile matemaattisten taitojen kehitystä ja matemaattisten oppimisvaikeuksien variaatioita.

 

Ec6 / Ero9 – Neurologiset kehityshäiriöt ja vammaisuus (tentti kevät 2013)

 1. Miten kehitysvammaisten omatoimisuuden kehittymistä voidaan tukea?
 2. Mitä tulee ottaa huomioon näkövammaisten opetusta suunniteltaessa?
 3. Pohdi ja kerro millaisia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia on ADHD – ja Aspergerin syndrooma henkilöiden kuntoutuksessa ja opetuksessa?

Ec5 / Ero 10 – Oppimisvaikeudet (tentti kevät 2013)

 1. Mitä tarkoitetaan oppimisella taitona ja mitkä ovat tukea tarvitsevien oppijoiden oppimisen tukemisen keskeiset
  periaatteet yksilö- ja ryhmätasolla?
 2. Kenellä on matematiikan oppimisvaikeus? Kuvaile, millä eri tavoin asiaa voidaan lähestyä. Vertaile ja arvioi kriittisesti näitä lähestymistapoja. Pohdi asiaa erityisesti yksilön (=hänen, jolle matematiikka tuottaa vaikeuksia) näkökulmasta.

Ec7 / Ac7 / Kc7 Proseminaari luennot 11.10.2017 (Juhani Tähtinen)

 1.  Millä perusteilla arvioisit tutkimusraportin? Pohdi myös miten kvantitatiivisen ja kvalitatiivisen tutkimusraportin arviointi eroaa.
 2. A) Mikä on teorian merkitys tutkimusta tehdessä?
  B) Mitkä tekijät vaikuttavat aineistonkeruumenetelmän valintaan?
  C) Mitä on prosessikirjoittaminen ja miten sitä voi hyödyntää proseminaari tai progradu -työssä?

(Kaikki vastaa 1. kysymykseen ja kahteen 2. kohdan kysymyksistä)

ePEDA8 – Koulutuksen hallinto ja kehittäminen 13.11.2017 (Laiho/Jauhiainen)

– Koulutuksen ohjauskenttä, sen muodot ja keskeiset toimijat päätehtävineen
– Oppilaan arviointi
– Kurinpito menetelmät eri koulutusasteella
– Salassapitovelvollisuuden vaikutus opettajan työhön