Fuksisanasto

Akateeminen vartti – jos luento on ilmoitettu alkavaksi tasatunnin (esim. klo 10) alkaa se oikeasti vasta 15 minuuttia yli. Jos aika kuitenkin ilmoitetaan tarkasti (10:00), luento alkaa tasalta.

Ainejärjestö – yliopiston opiskelijoista muodostuva yhdistys, jonka tarkoituksena on yhdistää saman alan opiskelijoita, ajaa näiden etua ja järjestää virkistystoimintaa. Kasvatustieteilijöiden ainejärjestö on Katko ry.

Aineopinnot – Opintokokonaisuus, joka suoritetaan, kun perusopinnot kyseisestä aineesta on suoritettuina. Aineopinnoissa laajennetaan tietämystä jo käsitellyistä aihealueista ja perehdytään syvemmin keskeisiin teoriasuuntauksiin, teorioihin ja menetelmiin. Kasvatustieteissä aineopinnot vastaavat 35 opintopistettä.

Appro – Tapahtuma, jossa kierretään baareja ja ravintoloita tarkoituksena suorittaa tietty määrä juotuja (alkoholillisia tai alkoholittomia) juomia tai syötyjä ruokia. Suosittuja appro-tapahtumia ovat mm. Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto (AATU), Pikkulaskiainen ja Aurasoutuappro.

Fuksi – Ensimmäisen vuoden opiskelija. Muilla tiedekunnilla on käytössä myös piltti (matemaattis-luonnontieteellinen), pupu (kauppakorkea) ja fetus (lääketieteellinen).

Haalarit – Haalarit on helppo asuvalinta tilanteeseen kuin tilanteeseen. Yleensä niitä käytetään opiskelijabileissä, mutta etenkin vapun aikaan koko Turku vilisee erivärisiä haalarinlahkeita. Haalareita koristellaan haalarimerkeillä, joita saa erilaisista tapahtumista. Haalareihin voi laittaa myös roikkumaan erilaisia esineitä, esim. valopalloja, avaimenperiä tai muita vastaavia, tunnetuimpia ovat kuitenkin mainetta niittäneet Lyni- ja Vegas-helmet. Katkon haalarit ovat kirkkaanpunaiset.

HOPS – Henkilökohtainen opintosuunnitelma, joka tehdään ensimmäisen vuoden aikana.

Index – Kasvatustieteellisen tiedekunnan ja yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan kattojärjestö, johon kuuluu seitsemän oppiainekohtaista ainejärjestöä Opexia lukuun ottamatta.

JOO-opinnot – Joustava opinto-oikeus, mikä mahdollistaa esimerkiksi sivuaineen opiskelun muualla kuin Turun yliopistossa.

Kasvis – Kasvatustieteiden opiskelija.

Kasvislista – Katkolaisille tarkoitettu sähköpostilista, jonka kautta tulee paljon tärkeitä tiedotteita koskien muun muassa opintoja ja tapahtumia.

Kastajaiset – Perinteinen tapahtuma, jossa uudet opiskelijat kastetaan osaksi opiskelijayhteisöä.

Katko ry – Kasvatustieteiden opiskelijoiden ainejärjestö, joka aktiivisesti ajaa opiskelijoiden etua ja järjestää lukuisia tapahtumia.

Macciavelli – Tuttavallisemmin Maccis. Yksi Unican ravintoloista, joka tulee varmasti jokaiselle Educariumilla pyörivälle kasvatustieteilijälle tutuksi. Sijaitsee Educariumin 1. kerroksessa aulan vasemmalla puolella.

Marilyn – Tuttavallisemmin kutsutaan Lyniksi. Turkulainen baari Eerikinkadulla, jossa järjestetään suurin osa opiskelijabileistä. Samassa yhteydessä toimii myös Vegas-niminen baari.

Moodle – Nettisivusto, jonne useimmat opettajat julkistavat luentodiansa. Moodlessa saatetaan myös käydä ryhmäkeskusteluita ja jotkin tehtävät (esim. oppimispäiväkirjat, kotitentit) palautetaan tänne. https://moodle.utu.fi/

Nettiopsu – Nettisivut, joihin opintosuoritukset tulevat näkyville. Sivujen kautta myös ilmottaudutaan ilmottautumista vaativille kursseille ja tentteihin (esimerkiksi uusintatentteihin) sekä hallinnoidaan opiskelijatietoja. http://nettiopsu.utu.fi/

Opex – Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Turun yksikön opiskelijoiden ainejärjestö. Katkolla ja Opexilla on yhteiset tilat Educariumin neljännessä kerroksessa.

Perusopinnot – Opintokokonaisuus, jossa perehdytään opiskeltavan aineen keskeisimpiin teemoihin. Perusopinnot ovat laajuudeltaan yleensä 25 opintopistettä.

Proffan kellari – Opiskelijaystävällinen baari Assarin ullakko -nimisen opiskelijaravintolan vieressä, Yo-talo B:n alakerrassa. Perinteinen paikka tenttikaljoille.

Pääaine – Oma opiskeltava aine, josta kandin ja/tai maisterin tutkinto suoritetaan. Kasvatustieteilijöiden pääaineina voi olla aikuiskasvatustiede, erityispedagogiikka tai yleinen kasvatustiede.

Rauno – Rauno on laulukirja, joka sisältää sitseillä laulettavia lauluja. Sitsaamisesta innostuvilla olisi hyvä olla oma laulukirja – sillä pärjää niin Katkon kuin muidenkin ainejärjestöjen järjestämillä sitseillä. Laulukirjan voit ostaa esimerkiksi Katkon päivystyksistä.

Sillis – Vuosijuhlia seuraavana päivänä järjestettävä silliaamiainen. Nimestä poikkeavasti tapahtumassa on harvoin silliä tarjolla. Jotkut jaksavat jatkaa vuosijuhlien juhlahumua vielä sillikseltä jatkoille ja jatkojen jatkoille.

Sitsit – Akateeminen, mutta opiskelijahenkinen pöytäjuhla, jossa syödään, juodaan ja lauletaan. Sitseillä noudatetaan tiettyä säännöstöä, jonka rikkomisesta seuraa rangaistusta. Sitsit ovat säännöistä huolimatta (tai ehkäpä juuri niiden takia?) hyvin hauska tapa viettää iltaa ja tutustua uusiin ihmisiin.

Sivuaine – Pääaineen ohella opiskeltava aine. Kasvatustieteen kandidaatin tutkintoon sisältyy joko yksi pitkä sivuaine tai kaksi lyhyttä, perusopinnoista koostuvaa sivuainetta.

Tiedekunta – Yliopiston hallinnollinen yksikkö, johon kuuluu läheisten tieteenalojen laitokset. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekuntaan kuuluu kasvatustieteiden laitos ja opettajankoulutuslaitos.

Unica – Turkulainen opiskelijaruokailuun keskittyvä yritys, jolla on ravintoloita ympäri kampusta. Opiskelijalounas maksaa näissä ravintoloissa 2,60€.

Vappu – Yliopisto-opiskelijan vuoden huippuhetki. Juhlia ja erilaisia tapahtumia järjestetään koko vappua edeltävälle viikolle. Vappuperinteisiin kuuluvat muun muassa vapputanssit Educariumin pihalla, ylioppilaiden lakitus Puolalanmäellä ja rento piknik vappupäivänä Vartiovuorenmäellä.

Vuosijuhlat eli vujut – Akateeminen pöytäjuhla, joka on huomattavasti hienompi tilaisuus kuin sitsit. Tapahtumassa syödään, juodaan ja lauletaan kuten sitseillä, mutta myös pidetään puheita sekä tanssitaan. Miehet pukeutuvat usein frakkiin tai tummaan pukuun, naiset iltapukuun. Katko viettää vuosijuhlia viiden vuoden välein, kattojärjestö Index järjestää juhlat vuosittain.

Yliopistoliikunta – Tarjoaa edulliseen hintaan mm. kuntosalin, mahdollisuuden osallistua erilaisille ryhmäliikuntatunneille, liikuntakursseja ja liikuntaneuvontaa. Lisää infoa löydät mm. CampusSportin sivuilta.

YTHS – Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö, joka tarjoaa yleisterveyden, mielenterveyden ja suunterveyden palveluja yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoille.