SPECIA:n CV-vinkit

-Räätälöi CV aina haettavan työtehtävän ja työnantajaorganisaation mukaisesti sekä sisällöltä, että ulkoasultaan (vinkkejä saat esim. organisaation nettisivuilta).

-CV:n suosituspituus on kaksi sivua, joista ensimmäisellä tulee olla keskeisimmät asiat.

-Listaa koulutus, työkokemus sekä muu osaaminen (esim. järjestötoiminta) niin, että ensimmäiseksi se, minkä kautta sinulle on kertynyt eniten osaamista hakemaasi tehtävään.

-Tuo CV:ssä konkreettinen osaaminen esiin: Avaa parilla napakalla lauseella, mitä olet konkreettisesti tehnyt aiemmissa työpaikoissa, opinnoissa, luottamustoimissa jne. ja mitä osaamista olet niissä kartuttanut.

-Jos olet saanut positiivista palautetta, lisää myös se ansioluetteloon!

-Jos esimerkiksi työkokemusta on kertynyt vasta vähän, voi CV:een laittaa myös erilaiset ryhmä- ja harjoitustyöt, joissa opituista taidoista on hyötyä haettavan tehtävän kannalta

-Kannattaa laittaa siisti ja asiallinen kuva, silloin jäät paremmin työnantajan mieleen!

-Laita CV:een kaikki haettavan tehtävän kannalta olennainen osaaminen, muttei mitään ”turhaa”.

Näillä vinkeillä pääset hyvään alkuun ja autamme opiskelijajäseniä mielellämme CV:n ja työhakemuksen laatimisessa myös henkilökohtaisesti. Myös työsopimus kannattaa kaiken varalta tarkistuttaa meillä!

Onnea ja menestystä opintoihin sekä tulevaan työnhakuun!