Opiskelu

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitos tarjoaa kasvatustieteen kandidaatin ja maisterin tutkintoihin johtavaa koulutusta. Pääaineena voi olla kasvatustiede, aikuiskasvatustiede tai erityispedagogiikka. Nämä tieteet kuuluvat ns. ihmistieteisiin, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden leikkauspisteeseen.

Opintojen suoritustapoja ovat muun muassa luentotentit, kirjatentit, verkkotentit, esseet ja oppimispäiväkirjat.

Hyödyllisiä linkkejä opintojen tueksi

 

Kasvatustieteen laitoksen opetusaikataulut

Tiedekunnan yleiset tenttiohjeet

Esseeohje

Lomakepankki

Ohjeita proseminaarityöskentelyyn

Kielijelppi