Katkon toiminta syksyllä 2020

Hei arvoisat katkolaiset!

Syksy on tullut, mutta valitettavasti korona ei lähtenyt vaihdossa kuten kovasti meidän kaikkien toiveissa oli. Vaikkei tulevasta ollut tietoa, suunnittelimme hallituksen kanssa syksyn pitkälti toiveissa, että tilanne olisi jo normalisoitunut. Koronapandemia vaikuttaa kuitenkin edelleen myös meidän toimintaamme nyt syksyllä 2020.

Tilannetta ja yliopiston linjauksia seuraten olemme hallituksen kanssa tehneet toistaiseksi myös linjauksemme omaan toimintaamme liittyen nyt syksyllä. Haluamme myös järjestönä olla vastuullisia ja kantaa oman kortemme kekoon pandemian kurissa pitämisessä. Emme myöskään halua toimia yliopiston linjausten vastaisesti. Päätösten tekeminen ei ollut helppoa, mutta terveys täytyi asettaa edelle.

Olemme hallituksen kokouksessa käsitelleet ensimmäiselle periodille suunnitellut tapahtumat ja päättäneet, miten toimia niiden suhteen. Valitettavasti joudumme perumaan keväältä lokakuulle siirretyt kaverisitsit sekä vetäytymään pois Punaisten haalareiden sitsien ja bileiden järjestämisestä. Kyseisissä tapahtumissa emme pysty takaamaan varmuudella kaikkia vaadittavia tartuntaturvallisuuteen liittyviä toimenpiteitä ja olosuhteita. Lisäksi Ämpäribileiden järjestämistä katsotaan uudelleen keväällä, mikäli koronatilanne sallii. Kyseisten tapahtumien suuren kokoluokan vuoksi niissä sekoittuisi liian suuri määrä järjestömme ulkopuolisia henkilöitä. Syksylle on kuitenkin suunnitteilla lisää Katkon omia tapahtumia, joten ei huolta.

Liikuntavuorot pidetään toistaiseksi normaaliin tapaan maanantaisin klo 14-14.55 Iskerillä. Lajivalinnoissa otamme huomioon turvavälit ja pidämme vuorot mahdollisuuksien mukaan ulkona. Toisen periodin tapahtumien järjestämisen suhteen seuraamme vielä tilannetta ja tiedotamme, kun niistä on aika tehdä päätöksiä. Tällä hetkellä kuitenkin näyttäisi siltä, että pystymme järjestämään Katkon keskeiset omat tapahtumat.

Pidetään toisistamme huolta eikä tulla tapahtumiin tai yliopistolle kipeänä. Olemme hallituksen kanssa päättäneet tarjota jäsenistöllemme mahdollisuuden saada osallistumismaksu takaisin, mikäli tapahtumaan ei pääse osallistumaan sairaustapauksen vuoksi. Toivomme kuitenkin, ettei tätä mahdollisuutta käytetä väärin jäämällä pois tapahtumista muista syistä. Olisi myös suotavaa yrittää ensin saada omaa paikkaa myytyä omatoimisesti jollekin toiselle. Pidäthän mielessä, että olemme voittoa tavoittelematon järjestö ja jokainen palautettava summa vaikuttaa negatiivisesti järjestömme talouteen. Pidetäänhän yllä siis rehtiyden ja luottamuksen ilmapiiriä myös tässä suhteessa!

TYYn ohjeistuksen mukaisesti keräämme jokaisessa tapahtumassamme kaikkien osallistujien nimet, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet. Pidämme huolta turvaväleistä, vältämme turhia kontakteja ja jokaiseen tapahtumaan on nimetty yksi hygieniavastaava. Lisäksi Katko pitää huolen, että jokaisessa tapahtumassa on saatavilla käsidesiä.

Ohessa vielä linkki TYYn antamaan ohjeitukseen tapahtumien järjestämisestä järjestöille ja opiskelijoille. Luethan myös sen läpi.
https://www.tyy.fi/fi/medialle/ajankohtaista/tyyn-ohjeistus-tapahtumista-jarjestoille-ja-opiskelijoille

Merkkaathan alta kalenteriisi tällä hetkellä järjestettävät tapahtumat!

4.9. klo 12-18 Katkon päivystys TYYn avajaiskarnevaaleilla jokirannassa
10.9. klo 16-21 Katkon päivystys TYYn 232 päivää Vappuun -tapahtumassa
24.9. Uusien ja vanhojen ilta
7.10. Kostajaiset
Katkon hallituksen puolesta,

Veera Särkkä
puheenjohtaja
Katko ry

Opiskelijajäseneksi työryhmään?

Kasvatustieteiden laitoksen Opetuksen kehittämisen johtoryhmään ja Jatkuvan oppimisen valmisteluryhmään olisi kumpaankin avoinna yksi opiskelijajäsenen paikka.

Opetuksen kehittämisen johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan kaikkien koulutusten valmisteluryhmien puheenjohtajat ja siellä pohditaan tiedekunnan yhteisiä linjauksia liittyen mm. opetusuunnitelmiin, aloituspaikkoihin, valtakunnalliseen ja kansainväliseen koulutusyhteistyöhön ja koulutuksen laadunvalvontaan.

Jatkuvan oppimisen valmisteluryhmässä käsitellään nimensä mukaisesti jatkuvaa oppimista, kuten täydennyskoulutusta, avointa yliopisto-opetusta, erillisiä opintoja ja opettajankoulutuksen erillisiä opintoja. Siellä mm. valmistellaan näiden koulutusten opetussuunnitelmat ja valintaperusteet, huolehditaan opetusresurssien riittävyydestä ja laitosten sekä yliopistojen välisestä yhteistyöstä ja kehitetään tiedekunnan jatkuvan oppimisen toimintaa.

Näihin työryhmiin osallistuminen on varmasti mielenkiintoista ja antoisaa juurikin kasvatustieteiden opiskelijoille! Ota siis rohkeasti yhteyttä hallitukseen tai laita suoraan viestiä kopolle eivirt@utu.fi 11.9. mennessä, jos kiinnostuit tai kaipaat lisätietoja!

Laitoksen työryhmiin haetaan opiskelijajäseniä

Kasvatustieteiden tiedekunnassa ollaan asettamassa uusia työryhmiä 1.8.2020 alkavalle kaudelle ja niihin tarvittaisiin useampi uusi opiskelijajäsen. Kaudet ovat pääsääntöisesti kahden vuoden mittaisia jaksoja, mutta myös vain vuodeksi sitoutuminen on mahdollista ainakin osassa työryhmiä. Jos olet kiinnostunut lähtemään mukaan tai sinulla on jotain kysyttävää opiskelijajäsenenä toimimisesta, ota rohkeasti yhteyttä Katkon hallitukseen esim. sähköpostitse katko@utu.fi 24.7. mennessä.

Seuraaviin työryhmiin on siis mahdollista osallistua:

Saavutettavuustyöryhmä 31.7.2022 asti

Yksi opiskelijajäsen

”Turun yliopistolle on laadittu saavutettavuusohjelma. Saavutettavuudella tarkoitetaan monenlaisten toimijoiden mahdollisuutta osallistua ja toimia yliopistoyhteisössä yhdenvertaisesti, ominaisuuksistaan riippumatta. Turun yliopiston saavutettavuusohjelmassa saavutettavuutta tarkastellaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen ympäristön, viestinnän sekä taloudellisen saavutettavuuden näkökulmista. Ohjelma ja sen tukena oleva toimintasuunnitelma selkiyttävät työnjakoa saavutettavuusasioissa yliopiston sisällä ja asettavat työlle pitkän ja lyhyen tähtäimen tavoitteita. Ohjelmatyöhön kannusti EU:n laajuinen verkkosaavutettavuuden direktiivi, jonka siirtymäaika päättyy 23.9.2020. Sen jälkeen esimerkiksi kaiken verkkosivuille tulevan materiaalin tulee olla saavutettavaa. Tiedekunnan saavutettavuustyöryhmän tehtävänä on kehittää saavutettavuutta tiedekunnan toiminnoissa yliopiston saavutettavuusohjelman mukaisesti.”

Opetustaitotoimikunta 31.7.2022 asti

Yksi opiskelijajäsen ja yksi varajäsen

”Tiedekunnan opetustaitotoimikunnan tehtävänä on arvioida kaikki dosentuureihin sekä opettajankoulutuslaitoksen ja kasvatustieteiden laitoksen tehtävien täyttöön liittyvät opetusnäytteet. Opetustaitotoimikunta korvaa aikaisemmat laitosten omat opetusnäytetoimikunnat. Opetustaitotoimikunnan tehtävänä on myös arvioida opetustaitoa laajemmin osana henkilöstön rekrytointiprosessia. Toimikunta kutsuu tarvittaessa arviointiin mukaan täytettävänä olevan tehtävän alan asiantuntijoita.

Opetustaitotoimikunta varaa kuukausittaiset kokousajat lukukaudeksi kerrallaan. Opetustaitotoimikunta kokoontuu keskiviikkoisin klo 10 aina kaksi viikkoa ennen johtokunnan kokousta. ”

Viestintätyöryhmä 31.7.2022 asti

Yksi opiskelijajäsen

”Viestintätyöryhmän tehtävänä on suunnitella ja kehittää tiedekunnan viestintää kokonaisuutena.”

Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja erityisopettajaopintojen valmisteluryhmä 31.7.2022 asti

Kaksi opiskelijajäsentä jokaisesta pääaineesta

”Valmistelutyöryhmän tehtävänä on omalla toimialallaan esim. kehittää kasvatustieteiden tutkinto-ohjelmaa, kehittää tiedekunnan erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavia opintoja ja erityisopetuksen harjoittelua sekä valmistella näiden tutkinto-ohjelmien opetussuunnitelmat.” Ja paljon muuta mielenkiintoista, lue lisää laitoksen intrasta: https://intranet.utu.fi/fi/yksikot/edu/tiedekunta/tyoryhmat/koulutus-1/Sivut/home.aspx

Poikkeustilan vaikutus Katkon toimintaan

Hallitus kokoontui eilen tiistaina Zoomissa pohtimaan Suomen poikkeustilan vaikutuksia Katkon toimintaan.

Kaikki keväälle suunnitellut tapahtumat perutaan, siirretään syksyyn tai järjestetään etänä. Etätapahtumissa hyödynnetään Zoomia. Niitä tulee olemaan ainakin hengailuilta 30.3., palauteilta 14.4. ja Katkon kevätkokous, jonka ajankohta tarkentuu piakkoin. Puheenjohtaja lähettää jäsenille kokouskutsun, kun ajankohta on selvillä. Katkon hallitus myös kokoustaa tästä lähtien etänä Zoomissa. Lisätietoa Zoomista ja etätapahtumista tulossa myöhemmin. Kokoukset on avoimia kaikille jäsenille ja osallistumislinkki löytyy seuraavasta viikkotiedotteesta.

Katkon hallitus ei halua antaa poikkeustilan liikaa rajoittaa toimintaa. Koko tilanne tuntuu absurdilta ja tällaisina aikoina on tärkeä ylläpitää yhteisöllisyyttä. Katkon somesta, Instagramista ja Facebookista, löydätte kyselyn siitä, millaista toimintaa toivoisitte keväällä järjestettävän. Koska suuria kokoontumisia tulee välttää, toiminta järjestetään etänä.

Hallitus käsitteli kokouksessaan myös poikkeustilanteen takia peruuntuneen Gaalan korvaamista ilmoittautuneille. Gaalan perumisesta käytiin perjantaiaamuna pitkä keskustelu sekä hallituksen että Katkon
Gaala -toimikunnan kesken. Asiaa pohdittiin useista eri näkökulmista ja puntaroitiin valtioneuvoston sekä yliopiston antamia ohjeistuksia. Myös TYYn kantaa käytiin kysymässä, mutta yleistä linjaa ei ylioppilaskunnan puolella ollut vielä päätetty. Turun yliopisto ilmoitti torstaina 12.3., että kaikki yli 50 henkilön tapahtumat perutaan tai siirretään. Myös THL suositteli, että kokoontumisten järjestäjät harkitsevat riskinarvion pohjalta tilaisuuksien järjestämistä. Näiden ohjeistusten takia päätettiin Gaala perua. Koska päätös syntyi vasta aamupäivästä 13.3., ei kaikkia Gaalan menoja pystytty perumaan. Hallitus odottaa vielä TYYn kantaa osallistumismaksujen korvaamiskäytännöstä ja jatkaa asian käsittelyä. Ainakin osa osallistumismaksusta korvataan ilmoittautuneille.

Katkon hallitus toivottaa jaksamista ja tsemppiä kaikille! Muistakaa pestä käsiä, yskiä oikein ja ottaa kaikki hyöty irti etäopiskelusta.